วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ นครราชสีมา 888 ถนนเดชอุดม ซอย 4  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000  Http://www.mbac.ac.th ติดต่อ admin: teenclub_4@hotmail.com
MBAC VDO
กิจกรรมเร็วๆนี้
3-12-57 ทำกิจกรรมร่วมกับห้างเดอะมอลล์นครราชสีมา เต้นแอโรบิคถวายพระพร และ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช5 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจร่วมจุดเีทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
12 พฤศจิกายน 2557 กิจกรรมฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยในวิทยาลัย