วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ นครราชสีมา 888 ถนนเดชอุดม ซอย 4  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000  Http://www.mbac.ac.th ติดต่อ admin: teenclub_4@hotmail.com
MBAC VDO
กิจกรรมเร็วๆนี้
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษากับโรงพยาบาลเซนต์เมรี่นักศึกษาทุกระดับชั้นศึกษาดูงาน