วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ นครราชสีมา 888 ถนนเดชอุดม ซอย 4  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000  Http://www.mbac.ac.th ติดต่อ admin: teenclub_4@hotmail.com
MBAC VDO
กิจกรรมเร็วๆนี้
19-9-57 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ1 ตุลาคม - 6 ธันวาคม นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6 ตุลาคม 2557ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2557