วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ นครราชสีมา 888 ถนนเดชอุดม ซอย 4  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000  Http://www.mbac.ac.th ติดต่อ admin: jatana_y@hotmail.com
MBAC VDO
กิจกรรมเร็วๆนี้5 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจร่วมจุดเีทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา