อัลบั้มของ โรงเรียนบ้าน (คุรุประชาสรรค์)

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย
กิจกรรมวันเด็ก
กิจกรรมรับปริญญาจบการศึกษา
ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่