สารสนเทศ โรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสรรค์)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1030201315
รหัส Smis 8 หลัก : 30020178
รหัส Obec 6 หลัก : 201315
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansong
ที่อยู่ : หมู่ที่   7   บ้านโสงหนองบัว
ตำบล : หนองยาง
อำเภอ : เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัด : นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : 30230
โทรศัพท์ : 044321477
โทรสาร : 044321477
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 14/06/2483
อีเมล์ : 
เว็บไซต์ : http://เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : เฉลิมพระเกียรติ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา : 30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 3 กม.